Ponuka služieb

Projektovanie elektro:

 • Elekktricke zariadenia NN, VN
 • Elektrické inštalácie a bleskozvody

Odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane výbuchu:

 • Elektrických zariadení NN, VN inštalácií, rozvodov
 • Revízie elektrických strojov
 • Revízie elektrického ručného náradia
 • Zabezpečenie výkonu Úradných skúšok OPO

Termovízne merania

Analýza zaťaženia siete vrátane merania účinníka

Prevádzkovanie transformátorových staníc

Výkon činnosti stavebný dozor v rozsahu: technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

Komplexné riešenie bezpečnosti strojových zariadení

 • Vypracovanie posúdenia rizík
 • Návrh bezpečnostných funkcií
 • Vypracovanie návodov na používanie
 • Preklady návodov na používanie
 • Posúdenie zhody strojových zariadení a technologických liniek
 • Príprava konštrukčnej dokumentácie pre vydanie ES vyhlásenia o zhode
 • Rekonštrukcie, úpravy používaných (starých) strojových zariadení