Komplexné služby elektrických inštalácií

Projektovanie elektrických INŠTALÁCIÍ A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Zabezpečujeme komplexné riešenie rozvodov elektrickej energie a komunikačných rozvodov v budovách, resp. objektoch.

Kontaktujte nás

Základným cieľom činnosti firmy je zabezpečenie vysokej spoľahlivosti realizovaných rozvodov, nakoľko táto oblasť najmenej podlieha morálnej i fyzickej amortizácii. Perióda výmeny káblových rozvodov býva spravidla veľmi dlhá, preto snažíme sa používať čo najkvalitnejšie materiály a špičkovú technológiu inštalácie.

Našim zákazníkom ponúkame len tie najkvalitnejšie služby a v prípade akéhokoľvek problému zabezpečíme okamžitý servis a opravu.

Odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane výbuchu:

 • Elektrických zariadení NN, VN inštalácií, rozvodov
 • Revízie elektrických strojov
 • Revízie elektrického ručného náradia
 • Zabezpečenie výkonu Úradných skúšok OPO
Objednať službu

Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení

 • Elektricke zariadenia NN, VN
 • Elektrické inštalácie a bleskozvody
Objednať službu

Analýza zaťaženia siete vrátane merania účinníka

Analýza elektrickej siete dokáže okrem zmonitorovania všetkých výkonových charakteristík elektrickej siete (prúdy, napätia, výkony, účinník…) zmonitorovať aj prítomnosť harmonických napätí a prúdov, harmonické skreslenie napätia a prúdu a flicker. Moderné analyzátory elektrickej siete dokážu všetky merané veličiny zobrazovať, resp. ukladať do pamäte paralelne, čo je pri analýze dát veľmi podstatné, keďže aj zdanlivo nezaujímavé javy môžu významne ovplyvňovať riešenie problému.

Objednať službu

Termovízne merania

Termovízia – termovízne meranie v elektrotechnike umožňuje bez kontaktné meranie teploty

Takto je možné pri pravidelných kontrolách prípadné závady objavovať už v počiatočnom štádiu a to má samozrejme vplyv aj na ekonomiku prevádzky. Termovíziou sa realizuje :

 • meranie teploty neprístupných častí elektroinštalácie,
 • kontrola rozvádzačov, elektrických systémov, rozvodní NN, ako aj spínacích staníc,
 • zisťovanie miest, na ktorých dochádza pod napätím k prehrievaniu vplyvom predchodového odporu,
 • meranie teploty častí pod napätím,
 • termovízne meranie únikov tepla budov.
Objednať službu

Prevádzkovanie transformátorových staníc

 • -kompletná projektová dokumentácia stavby;
 • -projektové riadenie stavebnej a technologickej časti;
 • -kompletná montáž silovej technológie vrátane dodávky silových zariadení;
 • -kompletná montáž a dodávka sekundárnej techniky:
  • -sekundárne obvody;
  • -optotrakty;
  • -ochranná technika – aj na báze komunikačného protokolu IEC 61 850;
  • -monitorovacia a riadiaca technika;
 • -úradná skúška zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky.

 

Objednať službu

Výkon činnosti stavebný dozor v rozsahu

 • technické
 • technologické
 • energetické vybavenie stavieb
Objednať službu

Komplexné riešenie bezpečnosti strojových zariadení

 • Vypracovanie posúdenia rizík
 • Návrh bezpečnostných funkcií
 • Vypracovanie návodov na používanie
 • Preklady návodov na používanie
 • Posúdenie zhody strojových zariadení a technologických liniek
 • Príprava konštrukčnej dokumentácie pre vydanie ES vyhlásenia o zhode
 • Rekonštrukcie, úpravy používaných (starých) strojových zariadení
Objednať službu

EnIS J&A s.r.o.

Žitavská 157/18

941 46 Trávnica

E-mail: enis@enis.sk

Telefón: 0907 743 630

IČO: 44 722 621

DIČ: 2022827928

IČ DPH: SK2022827928

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.