Komplexné služby elektrických inštalácií

Projektovanie elektrických INŠTALÁCIÍ A ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Zabezpečujeme komplexné riešenie elektrickej energie vrátane merania a analýzy siete

Bez elektriny si v dnešnej dobe nevieme predstaviť život.  Zabezpečuje napájanie všetkých zariadení. Aby zariadenia spoľahlivo pracovali, je nutná elektrická sieť – súbor vzájomne prepojených jednotlivých zariadení s očakávanou dlhou životnosťou. Používame len osvedčené a kvalitné materiály a technológie od spoľahlivých výrobcov, aby sme Vám vedeli garantovať dlhoročnú spoľahlivosť našich realizácii.

Odborné prehliadky a odborné skúšky bez obmedzenia napätia vrátane výbuchu:

 • Elektrické zariadenia NN, VN a rozvody
 • Revízie elektrických strojov
 • Revízie elektrického ručného náradia
 • Zabezpečenie výkonu Úradných skúšok OPO

Projektovanie elektrických inštalácií a elektrických zariadení

 • Elektricke zariadenia NN, VN
 • Elektrické inštalácie a bleskozvody

Analýza zaťaženia siete vrátane merania účinníka

Analýza elektrickej siete dokáže okrem zmonitorovania všetkých výkonových charakteristík elektrickej siete (prúdy, napätia, výkony, účinník…) zmonitorovať aj prítomnosť harmonických napätí a prúdov, harmonické skreslenie napätia a prúdu a flicker. Moderné analyzátory elektrickej siete dokážu všetky merané veličiny zobrazovať, resp. ukladať do pamäte paralelne, čo je pri analýze dát veľmi podstatné, keďže aj zdanlivo nezaujímavé javy môžu významne ovplyvňovať riešenie problému.

Termovízne merania

Termovízia – termovízne meranie v elektrotechnike umožňuje bez kontaktné meranie teploty

Takto je možné pri pravidelných kontrolách prípadné závady objavovať už v počiatočnom štádiu a to má samozrejme vplyv aj na ekonomiku prevádzky. Termovíziou sa realizuje :

 • meranie teploty neprístupných častí elektroinštalácie,
 • kontrola rozvádzačov, elektrických systémov, rozvodní NN, ako aj spínacích staníc,
 • zisťovanie miest, na ktorých dochádza pod napätím k prehrievaniu vplyvom predchodového odporu,
 • meranie teploty častí pod napätím,
 • termovízne meranie únikov tepla budov.

Prevádzkovanie transformátorových staníc

 • -kompletná projektová dokumentácia stavby;
 • -projektové riadenie stavebnej a technologickej časti;
 • -kompletná montáž silovej technológie vrátane dodávky silových zariadení;
 • -kompletná montáž a dodávka sekundárnej techniky:
  • -sekundárne obvody;
  • -optotrakty;
  • -ochranná technika – aj na báze komunikačného protokolu IEC 61 850;
  • -monitorovacia a riadiaca technika;
 • -úradná skúška zariadenia vrátane uvedenia do prevádzky.

 

Výkon činnosti stavebný dozor v rozsahu

 • technické
 • technologické
 • energetické vybavenie stavieb

Komplexné riešenie bezpečnosti strojových zariadení

 • Vypracovanie posúdenia rizík
 • Návrh bezpečnostných funkcií
 • Vypracovanie návodov na používanie
 • Preklady návodov na používanie
 • Posúdenie zhody strojových zariadení a technologických liniek
 • Príprava konštrukčnej dokumentácie pre vydanie ES vyhlásenia o zhode
 • Rekonštrukcie, úpravy používaných (starých) strojových zariadení

EnIS J&A s.r.o.

Toskánska 10662/8

940 02 Nové Zámky

E-mail: enis@enis.sk

Telefón: 0907 743 630

IČO: 44 722 621

DIČ: 2022827928

IČ DPH: SK2022827928

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.